Rådmannen-Rødøy kommune

Hva vet du om Rådmannens oppgaver?
Møt Kitt Grønningsæter, Rådmannen i Rødøy kommune på Helgelandskysten.