No Expectations-trailer

 

¨JEG HAR ALDRI HATT NOEN FORVENTINGER TIL Å BLI 

LAGT MERKE TIL, BLI FORSTÅTT, BLI ELSKET ¨  

 Kenneth Blom 2011

DOKUMENTAREN ER ET PORTRETT AV KUNSTNEREN KENNETH BLOM.FILMET I PERIODEN 2011- 2021. 
DEN HANDLER OM PROSESSEN ETTER AT BILDENE ER FERDIG MALT OG MØTENE MED MENNESKER I 
KUNSTVERDEN I BÅDE NORGE OG UTLANDET.
FOKUSET TIL KENNETH ER Å NÅ ET STØRRE PUBLIKUM OG FÅ FLERE UTFORDRINGER.
HVORDAN HAN JOBBER OG FINNER NYE SAMARBEIDSPARTNERE OG TROR PÅ DET HAN GJØR ER BLA: DET.FILMEN HANDLER OM. 
DEN HANDLER OM UTHOLDENHET, ENERGI OG VILJE.
I FILMEN MØTER DU GALLERISTENE, STØTTSPILLERNE OG VENNENE SOM ER VIKTIG FOR AT KENNETH LYKKES
FILMEN GIR ET PERSONLIG MØTE MED KUNSTVERDEN, FRA INNSIDEN.

Leave a Reply