HEKNEVEVEN-Boktrailer

Hekneveven utgjør annet bind av triologien av Lars Mytting og er en storslått fortelling om et Norge på vei inn i en ny tid, om nyrydding og fåfengt slit, om temming av fossefall og det første elektriske lysglimtet i bygdenatta, og om den store krigen i Europa der bror står mot bror.

Leave a Reply