En dag i bondens liv

Sunt Bondevett,hva er det for deg?
I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2018 laget jeg denne filmen i samarbeid med Kitchen og The FilmAgency Oslo på oppdrag
for Norges Bondelag til støtte for bonden og sunt bondevett.