Du har flaks, 10 % får

Denne filmen er en del av flere filmer laget til en opplysningskampanje om kjønnsvorter.Filmene ble vist på SoMe og egne kampanjeside.

Play Reklamebyrå utarbeidet ide og konsept og TFAO produserte med meg på regi/foto.Klipp og grade er utført hos Hocus Focus.

Leave a Reply